پرداخت به دانلودجوان

پرداخت وجه حمایت از دانلودجوان یا وجه تبلیغات.در صورتیکه وجه برای تبلیغات ، پرداخت میگردد ، پس از پرداخت از طریق ایمیل adv@downloadjavan.com به ما اطلاع دهید و فایلهای تبلیغ خود را ارسال نمایید.(همراه با شماره موبایل و نام و نام خانوادگی)